REGLAMENT CANICRÒS del COLLSACABRA:

a)   El Canicròs del Collsacabra 2019 es realitzarà el dia 13 d’octubre.

Es podrà optar per una d'aquestes opcions:

 • La prova estrella, un CANICRÒS competitiu inscrit al Campionat Popular Català de Canicròs.

 • Un TREKKING CANÍ no competitiu pel mateix recorregut que la cursa de canicròs i que s'iniciarà imediatament després de la sortida dels canicrossistes.

 • La CAMINADA  oberta i POPULAR d 2-3 Km. que transcorrerà per un espai d'interés natural de la localitat.

b)    Els horaris de cadascuna d’aquestes proves serà:

Canicròs:

- Recollida de dorsals i control veterinari de 7.30 a 8.30 h.

- Sortida a partir de 9.00 h.

- Entrega premis a les 11.00 h.

Trekking caní:

- Recollida de dorsals de 7:30  8:30h.

- Es pot realitzar amb o sense gos. 

- Si es realitza amb gos no caldrà passar pel veterinari, caldrà portar el gos lligat i recollir els excrements.

- Sortida a les 9.30 h. (Immediatament desprès de l'últim corredor).

Caminada popular:

- Es pot realitzar amb o sense gos. 

Si es realitza amb gos no caldrà passar pel veterinari, caldrà portar el gos lligat i recollir els excrements.

- Sortida a les 9.30 h. 

* Els horaris són orientatius, poden ser modificats per la organització en funció de les necessitats de la cursa. Els canvis es notificaran convenientment a les xarxes socials.

 

1. Normes relacionades amb el GOS: 

1.    S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma física i superin el control veterinari obligatori.

2.    L’edat màxima dels gossos serà de 10 anys i l’edat mínima serà d’1 any.

3.    Els gossos participants hauran de tenir obligatòriament, el dia de la cursa, el xip i les vacunes obligatòries al corrent, aquestes són (s’ha de portar cartilla):

 • L’antiràbica.

 • La polivalent (parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina).

 • Es recomana, no és obligatòria, que portin la vacuna contra la Bordetella (tos de la gossera).

En cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol de les anteriors malalties, la vacuna s’haurà d’administrar amb un mínim de 21 dies abans de la prova. En cas de no complir-se aquest requisit l'equip gos-persona no podrà prendre sortida ni participar al canicròs.

4.   No s’admetrà la participació aquells gossos manifestament perillosos. No ens referim a races sinó a casos concrets.

Els gossos que tenen una reacció estranya davant altres gossos en determinades circumstàncies, és a dir conflictius però no perillosos, hauran de prendre sortida amb morrió de cistella (que puguin obrir la boca i beure aigua, no tipus halti) o fer-ho en darrer lloc del grup. És imprescindible que es  comuniqui amb antelació a l’organització.

5.    S’admet la participació de gosses en zel, però s’haurà de prendre la sortida en darrer lloc del grup i s’haurà de comunicar a l’organització.

6.    Els gossos que no compleixin els requisits o no tinguin les condicions sanitàries adequades, segons el criteri dels veterinaris de la cursa, no se'ls permetrà participar en el canicròs i no se'ls retornarà el preu de la inscripció però si que podran participar al trekking.

2. Normes relacionades amb la PERSONA i la COMPETICIÓ:

1.    Els corredors i corredores s’han de fer responsables del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa fins que es marxi.

2.    Els excrements dels gossos s’hauran de recollir en tot moment.

3.    Durant la competició el corredor/a haurà d’anar, en tot moment, darrera del gos (com a molt pot anar al costat) i no se’l podrà estirar. Només es permetrà estirar el gos en casos determinats com en els canvis de direcció (com a toc d’atenció suau). en llocs tècnics i  en el cas de si algun participant ens vol avançar.

4.    Per avançar a un binomi de persona-gos, s’haurà de demanar “PAS” per tal de que aquest tingui temps de recollir la línia, si s’escau, i facilitar l’avançament.

5.    Està prohibit córrer ocupant tota la pista, el/la corredor/a en un costat i el gos a l’altre.

6.    És obligatori aturar-se, ajudar i avisar a l’organització, en el cas que un equip tingui un accident o emergència.

7.    Si un corredor/a abandona, és obligatori que ho comuniqui a l’organització.

8.    No està permès deixar lliure el gos al llarg de la cursa.

9.    El corredor/a haurà de portar de forma visible i a la part davantera el dorsal.

10    .Es tindrà en compte la temperatura i la humitat relativa uns 30 minuts abans de la sortida per la  seguretat dels gossos. S'actuarà de la següent manera:

 • Temperatura inferior a 16ºC, el recorregut serà el previst.

 • Temperatura igual o major a 16ºC: el recorregut no superarà els 5km.

 • Temperatura igual o major a 20ºC: el recorregut no superarà els 2,5km.

 • Temperatura igual o major a 22ºC: es suspendrà la cursa

3. Normes relacionades amb el MATERIAL OBLIGATORI

1.    No es permet l’ús del collar de càstig.

2.    S’haurà d’utilitzar un arnés específic de canicròs, lleuger, resistent per garantir que el gos no el trencarà i s’escaparà. Haurà de prevenir al gos de rascades fetes per les parts del arnès que estan en contacte, per això no pot estar fet de material abrasiu ni tallant. Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser encoixinada i que no hi hagi cap anella o similar. Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense impediments. Estan prohibits els arnesos tipus ”Easy-Walk” o k-9, ja que no compleixen aquests requisits.

3.    El canicrosser o canicrossera haurà d’utilitzar un cinturó de canicròs. Es recomana portar un cinturó ample i còmode per a l’esportista i que permeti lligar la línia de tir mitjançant un mosquetó resistent, que estarà fixe al cinturó.

4.    La línia de tir ha de fer entre 2 i 2.5 metres de llargada i ha de tenir una part elàstica (amortidor).

5.    És recomanable portar un mosquetó d’alliberament ràpid per a qualsevol situació de perill que es pogués produir.

4. DRETS IMATGES/ACCEPTACIÓ NORMATIVA/ RESPECTE

1.     Per participar al canicròs és obligatori disposar de llicència federativa de la FEEC o equivalent en vigor (en el cas de la FEEC es demanarà la llicencia C o superior). En cas de no disposar-ne es tramitarà una llicència temporal que s’afegirà al cost de la inscripció.

2.    En el cas de disposar de llicència, es demanarà a l’hora de recollir el dorsal.

3.    L´organització disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil. Tot i vetllar per la seguretat de tots els caminants o corredors, l’organització no es farà responsable dels accidents que puguin ocasionar-se en la mateixa, el propi corredor/a en serà l’únic responsable.

4.    El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, per tant, cal respectar el codi de circulació en tot moment.

5.    Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte pels altres corredors i dels paratges naturals per on discorre la competició.

6.    L’organització pot suspendre o modificar el recorregut de la marxa en cas necessari. El mal temps no serà obstacle per dur a terme la marxa.

7.    Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la marxa.

8.    L’organització no té l’obligació de retornar els diners de la inscripció en cap cas, però n’estudiarà la possibilitat sempre que sigui abans del 15 de setembre de 2018.

9.    L’organització pot modificar algun dels punts del reglament si així ho creu convenient pel millor desenvolupament de l’esdeveniment o avantatge pels corredors i caminants.

10.    La inscripció a la cursa i trekking caní implica l´acceptació de tots els punts d´aquest reglament.

11.    Qualsevol incompliment dels punts anteriors, suposarà la desqualificació del participant.

5. PREMIS I CATEGORIES

1.    Es premiaran els tres primers classificats absoluts femenins i masculins, a més dels primers classificats i classificades de les següents categories:

 • Junior: 16 a 20 anys

 • Sènior: 21 a 40 anys

 • Veterà: 41 a 50 anys

 • Màster: a partir de 51 anys

2.    Es tindrà en compte l’any de naixement i no l’edat que es tingui el dia de la cursa.

3.    Els menors d’edat podran participar sempre que portin, degudament omplerta l’autorització del seu tutor o tutora.

4.    Els premis no són acumulables.

6. SORTIDES CANICRÒS I ENTREGA DE PREMIS

Entrega premis a les 11.00 h. (La organització es guarda el dret de poder modificar l’horari d’entrega de premis en funció de les necessitats de la cursa. Qualsevol canvi serà degudament notificat.)

Reglament Campionat Català Popular de Canicròs.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now