top of page

REGLAMENT 

a)   El Canicròs del Collsacabra 2022 es realitzarà el diumenge,  16 d’octubre.

Es podrà optar per una de les següents opcions:

  • La prova estrella, un CANICRÒS competitiu inscrit al Campionat Popular Català de Canicròs.

  • Un TREKKING CANÍ no competitiu pel mateix recorregut que la cursa de canicròs i que s'iniciarà immediatament després de la sortida dels canicrossistes.

b)    Els horaris de cadascuna d’aquestes proves serà:

Canicròs:

- Recollida de dorsals i control veterinari de 7.30 a 8.30 h.

- Sortida a partir de 9.00 h.

- Entrega premis entre les 10.30h i les 11h

Canicròs infantil:

- Sortida a partir de les 10:00h.

Trekking caní:

Cal inscripció prèvia i hi haurà bossa d'obsequis per a cada participant. S'iniciarà el recorregut després de la sortida de l'últim corredor del canicròs

La normativa del protocol sanitari, de convivència i les relacionades amb el gos són d'estricte compliment per a tots els assistents.

No caldrà realitzar control veterinari.

* Els horaris són orientatius, poden ser modificats per la organització en funció de les necessitats de la cursa. Els canvis es notificaran convenientment per la organització.

1. Normes relacionades amb el GOS: 

1.    S’admet la participació de totes les races de gossos, sempre i quan estiguin en bona forma física i superin el control veterinari obligatori.

2.    L’edat mínima serà d’1 any i no hi haurà edat màxima de participació. Si el gos supera els 10 anys cal  aportar un certificat veterinari que acrediti que el gos està en condicions òptimes per competir. Mitjançant aquest enllaç podeu descarregar un model de document a aportar cumplimentat i segellat pel vostre veterinari.

3.    El dia de la cursa els gossos participants hauran de portar obligatòriament, el xip i les vacunes obligatòries al corrent, aquestes són:

  • L’antiràbica.

  • La polivalent (parvovirosis, leptospirosis, moquillo caní i hepatitis canina).

  • Es recomana, no és obligatòria, que portin la vacuna contra la Bordetella (tos de la gossera).

Cal portar la cartilla o passaport, al corrent, que així ho acrediti.

En cas de ser la primera vegada que es vacuni front a qualsevol de les anteriors malalties, la vacuna s’haurà d’administrar amb un mínim de 21 dies abans de la prova. Si fa més d'un any que s'ha posat la vacuna comptarà com a primera vegada, si no és el cas s'haurien de posar com a mínim 14 dies abans de l'esdeveniment. En cas de no complir-se aquest requisit el binomi gos-persona no podrà participar al canicròs.

4.   No s’admetrà la participació aquells gossos manifestament perillosos. No ens referim a races sinó a casos concrets.

Els gossos que tenen una reacció estranya davant altres gossos en determinades circumstàncies, és a dir conflictius però no perillosos, hauran de prendre sortida amb morrió de cistella (que puguin obrir la boca i beure aigua, no tipus halti) o fer-ho en darrer lloc del grup. És imprescindible que es  comuniqui amb antelació a l’organització.

5.    S’admet la participació de gosses en zel, però s’haurà de prendre la sortida en darrer lloc del grup i s’haurà de comunicar a l’organització.

6.    Els gossos que no compleixin els requisits o no tinguin les condicions sanitàries adequades, segons el criteri dels veterinaris de la cursa, no se'ls permetrà participar en el canicròs i no se'ls retornarà l'import de la inscripció però si que podran participar al trekking.

2. Normes relacionades amb la PERSONA i la COMPETICIÓ:

1.    Els corredors i corredores s’han de fer responsables del seu gos en tot moment, des de l’arribada al lloc de la cursa fins que es marxi.

2.    Els excrements dels gossos s’hauran de recollir en tot moment.

3.    S'haurà d'arribar a la recollida del dorsal amb suficient temps i segons l'horari establert per l'organització. Si no és així, l'organització no té la obligació d'entregar cap dorsal .

4.    S'ha d'arribar a la revisió veterinària amb suficient temps i segons l'horari establert per l'organització, si no és així, s'haurà d'esperar a que tothom l'hagi passat sense poder garantir que s'arribi a la sortida a l'hora establerta, perdent la possibilitat de participar a la competició.

5.    Els primers metres de la sortida s'haurà de portar la línia recollida per evitar que aquesta s'emboliqui amb la dels altres i pugui haver confrontacions entre gossos. Si és així es poden aplicar sancions en el temps final i fins i tot la desqualificació.

6.    Durant la competició el corredor/a haurà d’anar, en tot moment, darrere del gos (com a molt pot anar al costat) i no se’l podrà estirar. Només es permetrà estirar el gos en casos determinats com en els canvis de direcció (com a toc d’atenció suau), en llocs tècnics i  en el cas de que algun participant ens vol avançar.

7.    Per avançar a un binomi de persona-gos, s’haurà de demanar “PAS” per tal de que aquest tingui temps de recollir la línia, si s’escau, i facilitar l’avançament.

8.    Està prohibit córrer ocupant tota la pista, el/la corredor/a en un costat i el gos a l’altre.

9.    És obligatori aturar-se, ajudar i avisar a l’organització, en el cas que un binomi tingui un accident o emergència.

10.    Si un corredor/a abandona, és obligatori que ho comuniqui a l’organització.

11.    No està permès deixar lliure el gos al llarg de la cursa.

12.    El corredor/a haurà de portar el dorsal de forma visible i a la part davantera.

3. Normes relacionades amb el MATERIAL OBLIGATORI

1.    És obligatori l'ús de collar, estan prohibits els collars de càstig, incloent els d'estrangulació i/o metàl·lics.

2.    S’haurà d’utilitzar un arnés específic de canicròs, lleuger, resistent per garantir que el gos no el trencarà i s’escaparà. Haurà de prevenir al gos de rascades fetes per parts del arnès que estan en contacte amb la pell del gos, per això no pot estar fet de material abrasiu ni tallants. Les zones d’impacte (estèrnum i al voltant del coll) hauran de ser encoixinades i que no hi hagi cap anella o similar. Haurà de permetre l’extensió normal de les potes del gos sense impediments. Estan prohibits els arnesos tipus ”Easy-Walk” o K-9, ja que no compleixen aquests requisits. Ha de disposar d'una corda a l'extrem final per unir-lo a la línia i evitar que aquesta colpegi l'esquena de l'animal.

3.    El canicrosser o canicrossera haurà d’utilitzar un cinturó de canicròs. Es recomana portar un cinturó ample i còmode per a l’esportista i que permeti lligar la línia de tir mitjançant un mosquetó resistent, que estarà fixe al cinturó.

4.    La línia de tir ha de fer entre 2 i 2.5 metres de llargada i ha de tenir una part elàstica (amortidor).

5.    És recomanable portar un mosquetó d’alliberament ràpida per a qualsevol situació de perill que es pogués produir.

6.    Està prohibit portar auriculars o aparells similars.

4. DRETS IMATGES/ACCEPTACIÓ NORMATIVA/ RESPECTE

1.     Per participar al canicròs és obligatori disposar de llicència federativa de la FEEC o equivalent en vigor (en el cas de la FEEC es demanarà la llicencia C o superior). En cas de no disposar-ne es tramitarà una assegurança temporal que s’afegirà al cost de la inscripció.

2.    En el moment de recollir el dorsal caldrà presentar el DNI i la llicència federativa en el cas de disposar-ne.

3.    L´organització disposa d’una assegurança de Responsabilitat Civil de totes les persones inscrites. Tot i vetllar per la seguretat de tots els caminants i corredors, l’organització no es farà responsable dels accidents que puguin ocasionar-se en la mateixa, el propi corredor/a en serà l’únic responsable. L'organització no disposa d'una assegurança de responsabilitat civil pels animals, qualsevol incident que pugui provocar algun animal anirà a càrrec del seu propietari. És recomanable que els animals disposin d'una assegurança de responsabilitat civil.

4.    El recorregut romandrà obert a la circulació de vehicles, per tant, cal respectar el codi de circulació en tot moment.

5.    Els participants es comprometen a respectar les normes de civisme i de respecte pels altres corredors i dels paratges naturals per on discorre la competició.

6.    L’organització pot suspendre o modificar el recorregut de la marxa en cas necessari. El mal temps no serà obstacle per dur a terme la marxa.

7.    Tot participant autoritza a cedir els seus drets d’imatge a l’organització perquè aquesta utilitzi o publiqui lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats durant el desenvolupament de la marxa, a efectes de promocionar i donar a conèixer l'esdeveniment.

8.    L’organització no té l’obligació de retornar els diners de la inscripció en cap cas, però n’estudiarà la possibilitat sempre que sigui abans del 10 d'octubre de 2022.

9.    L’organització pot modificar algun dels punts del reglament si així ho creu convenient pel millor desenvolupament de l’esdeveniment o avantatge pels corredors i caminants.

10.    La inscripció a la cursa i trekking caní implica l´acceptació de tots els punts d´aquest reglament. 

11.    Qualsevol incompliment dels punts anteriors, suposarà la desqualificació del participant.

5. PREMIS I CATEGORIES

1.    Es premiaran els tres primers classificats absoluts femenins i masculins, a més dels primers classificats i classificades de les següents categories (segons reglament del campionat CCPC):

  • JÚNIOR  anys entre 2005 i 2007

  • SÈNIOR anys entre 1984 al 2004

  • VETERÀ anys entre 1974 al 1983

  • MÁSTER a partir del 1973

  • RAÇA PETITA  <15 kg. Categoria única.

2.    En el cas que hi hagi menys de 3 participants en una categoria l'organització es reserva el dret d'anul·lar-la.

3.    Es tindrà en compte l’any de naixement i no l’edat que es tingui el dia de la cursa.

4.    Els menors d’edat podran participar sempre que portin, degudament omplerta l’autorització del seu tutor o tutora.

5.    Els premis no són acumulables.

6. SORTIDES CANICRÒS I ENTREGA DE PREMIS

Les sortides seran esglaonades i garantiran en tot moment la distància de seguretat entre els corredors i corredores. Els calaixos podran ser de fins a 5 corredors en funció de l'emplaçament de la sortida. Demanem el màxim de puntualitat i respecte per tal de que es puguin efectuar amb agilitat i tranquilitat.

L'inici de l'entrega de premis tindrà lloc entre les 10:30 a 11.00 h. (La organització es guarda el dret de poder modificar l’horari d’entrega de premis en funció de les necessitats de la cursa. Qualsevol canvi serà degudament anunciat.)

Reglament Circuit Català Popular de Canicròs.

bottom of page